Místo konání: Ostrava Kuncice

Datum konání: 14.dubna 2018

Uzávěrka: 20. Březen 2018

Pořadatel: Kynologický klub Ostrava Kunčice spolu se ZKO Orlová

Ředitel závodu: Veronika Staniová

Vedoucí stop: Mgr. Michaela Ohřálová

Kladeči: Petr Ožana, Marcel Funiok

Terény: bude upřesněno

Hlavní rozhodčí: Vladimír Košťál

Program:             8:00-8:45 prezentace

                            9:00 zahájení MČR

10:00 posuzování pachových prací

16:30 vyhlášení výsledků MČR

 

 

Mistrovství České republiky kníračů stopařů CACT je vypsáno pro všechny velikostní a barevné rázy plemene knírač s průkazem původu FCI, jejichž majitel a psovod je členem Klubu chovatelů kníračů České republiky 1927.

Kategorie FH2 CACT Této kategorie se můžou zúčastnit pouze psi, kteří mají složenou zkoušku BH a zkoušku FH1 nebo FH2. Kategorie bude otevřena při min. počtu tří závodníků.

Kategorie FH1 Této kategorie se můžou zúčastnit pouze psi, kteří mají složenou zkoušku BH a ne vyšší než FH 1. Kategorie bude otevřena při min. počtu tří závodníků.

Kategorie FPr1 Této kategorie se můžou zúčastnit pouze psi, kteří mají složenou zkoušku BH a nesmí mít složenou vyšší zkoušku FPr1. Kategorie bude otevřena při min. počtu tří závodníků.

Pokyny pro přihlášené na Akci:

Doklady nutné k účasti: 1. Průkaz původu, včetně výkonnostní knížky

2. Platný očkovací průkaz nebo pas, kde je potvrzeno, že pes byl očkován proti vzteklině (délka a expirace dle použité vakcíny max. tři roky) psince a parvovirose, infekční hepatitidě a leptospirose v době ne kratší jednoho měsíce a ne delší jednoho roku

3. Potvrzení o zaplacení členského příspěvku KCHK ČR pro rok 2018

 

Zadávání titulů:

Mistr republiky stopařů Klubu chovatelů kníračů 2018 ( zadává se pouze v kategorii FH 2 ) 

- bude zadán nejlepšímu jedinci bez ohledu na velikostní ráz knírače za podmínky splněného limitu zkoušky .
CACT může rozhodčí udělit v každém plemeni jedincům, kteří se v soutěži umístili v plemeni na 1. místě a získali známku nejméně velmi dobře. Res. CACT může rozhodčí udělit v každém plemeni jedincům, kteří se v soutěži umístili v plemeni na 2. místě a získali známku nejméně velmi dobře.
( V případě plemen dělených do rázů dle velikosti nebo barvy srsti může být uděleno tolik CACT, kolik se na výstavě zadává BOB. ) 

Kategorie FH 1 - určuje se pořadí závodníků bez ohledu na velikostní ráz 

Kategorie FPr.1 - určuje se pořadí závodníků bez ohledu na velikostní ráz 

 

 

Startovné: Startovní FH2………………………………………….600Kč

FPr1,FH1………………………………… 400Kč

Číslo účtu: 234560801/0300 Do zprávy pro příjemce uveďte jméno a příjmení psovoda

VARIABILNÍ SYMBOL: Vaše telefonní číslo

Přihlášky zasílejte na: zkoostravakuncice@seznam.cz vyřizuje Dagmar Trnčáková