Terény a předměty:
 

Terén pro FPr 1

 

a předměty:

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukázka terénu pro FH2

Terén by do data konání měl být dohladka uvláčen, dodáme aktuální foto.

 
 

a předměty: