Terény a předměty:
 

Aktuální foto terénů: 

Terén pro FH 2
je pěkně povláčen

Terén pro FPr 1

V kategorii FPr 1 dostanou u losování závodníci předměty, cedulky k označení stopy mohou mít své

 

**************************************************************************************

Terén pro FPr 1

 

a předměty:

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ukázka terénu pro FH2

Terén by do data konání měl být dohladka uvláčen, dodáme aktuální foto.

 
 

a předměty: