MEZINÁRODNÍ ZÁVOD MSKS CACIT 2017

 

Pořadatel: KK Ostrava Kunčice, základní organizace č. 20702

Termín akce: sobota 29. 4. 2017 - akce je jednodenní!

Místo konání: areál KK Ostrava – Kunčice, ul. Ostravického

 

 

Ředitel závodu: Radoslav Parolek

Vedoucí obran: Pavla Coufalíková

Vedoucí poslušnosti: P. Zůbková

Vedoucí stop: J. Pavlík

Rozhodčí: M. Kašpar, M. Oliva, J. Strach, R. Danek (SR)

Figuranti: D. Polzer, V. Konečný, L. Slowioczek

Veterinární dozor:

Kontaktní osoba: Pavla Zůbková (zkoostravakuncice@seznam.cz, tel.: 732 956 743)

Veronika Staniová (tel.: 737 461 128) Kategorie IPO 3 mohou startovat i psi se splněnou zkouškou IPO2

 

Předběžný časový program - bude upřesněn po uzávěrce přihlášek podle počtu přihlášených závodníků.

Pátek 28. 4. 2017

Trénink                                                                                        15.00 - 19.00 hod.

 

Sobota 29. 4. 2017

Prezentace + veterinární přejímka, trénink                                       05.30 - 07.00 hod.

Porada rozhodčích                                                                        06.45 - 07.00 hod.

Zahájení a losování startovních čísel                                                07.15 - 07.45 hod.

Zkušební pes                                                                                07.45 - 08.00 hod.

Start prvního závodníka                                                                  08.30 hod.

Předpokládané vyhlášení výsledků a ukončení závodu                       16.00 - 17.00 hod

 


 

Podmínky účasti:

Pes musí mít splněnou min. zkoušku IPO 2.

Psovod se může přihlásit pouze s jedním psem.

Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky s potvrzením o platbě startovného.

  • Startovné ve výši 1 000,- Kč do I. uzávěrky, ve výši startovného je zahrnuta vratná záloha 500,- Kč, která bude psovodovi vrácena při prezentaci.
  • Startovné ve výši 1 000,- Kč do II. uzávěrky, ve výši startovného je zahrnuta vratná záloha 300,- Kč, která bude psovodovi vrácena při prezentaci.

S přihláškou zaslat také kopii o členství v kynologickém či chovatelském klubu na rok 2017.

Maximální počet závodníků je 54 (rozhodující je datum přijetí přihlášky společně s uhrazeným startovným).

Po dohodě s P MSKS byl stanoven minimální počet závodnůků 18!!!

Vyplněné přihlášky, veškeré podklady a startovné ve výši 1000,- Kč je možné zasílat na adresu nebo e-mail: Pavla Zůbková, Bartošovice 275, 742 54 Bartošovice zkoostravakuncice@seznam.cz

 

Startovné je možné zaslat složenkou nebo na účet číslo 234560801/0300 , pro lepší identifikaci uveďte jméno psovoda.

 

I. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK - 30. 3. 2017
II. UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK - 16. 4. 2017

 

Organizační pokyny:

> Při prezentaci je nutno předložit členskou průkazku kynologického či chovatelského klubu, průkaz původu psa, výkonnostní knížku psa, očkovací průkaz s platným očkováním.

> Každý pes musí být identifikován čitelným tetovacím číslem nebo čipem.

> Háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, psovod je povinen tuto skutečnost nahlásit při prezentaci. V průběhu soutěže je hárajícím fenám vstup na cvičební plochu zakázán. Trénink bude umožněn v dostatečném časovém odstupu před nastoupením k předvedení.

> Venčení psů je povoleno pouze mimo areál ve vyznačeném prostoru.

> Závod je organizován v souladu se zákonem na ochranu zvířat. Na závod nebudou připuštěni psi s kupírovanýma ušima. V průběhu konání soutěže platí v celém areálu a prostorách provádění pachových prací, zákaz používání ostatních elektrických obojků a ostatních donucovacích prostředků.

> Protest je možné podat pouze písemně řediteli závodu, jen oproti složení jistiny ve výši 500,- Kč, a to ihned po ukončení disciplíny. Proti bodovému ohodnocení rozhodčího jsou protesty nepřípustné. V případě neopodstatněného protestu jistina propadá ve prospěch pořadatele.

> Při rovnosti bodů rozhoduje:

1. vyšší bodový zisk v oddílu obrana 2. vyšší bodový zisk v oddílu poslušnost 3. los

> Závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a veterinární přejímce dle časového harmonogramu.

> Psovod zodpovídá za škody způsobené psem.

> V případě neúčasti na akci se startovné nevrací!!!

Zadávané tituly:

Při splnění předepsaných podmínek je možno získat titul CACIT a res.CACIT