Ice Queen Stanios

Ice Queen Stanios
Knírač velký
 
zkoušky:ZOP, BH, FPr2, ZVV1, IPO V, IPO 1, IPO2, IPO3, úč. MR kníračů IPO1, úč. VZ IPO3, 2m Mistrovství mládeže MSKS IPO2, SPr 1
 
výstavy: výborná, ČKŠ
 
chovná  
 
majitel: Veronika Staniová