Propozice

Pořadatel:                 KK Ostrava Kunčice, základní organizace č. 20702

Termín akce:             23. 4. 2016

Místo konání:            areál KK Ostrava – Kunčice, ul. Ostravického

 

 

Ředitel závodu:          Radoslav Parolek

Vedoucí obran:           L. Chmurová

Vedoucí poslušnosti:  M. Kašpar

Vedoucí stop:             J. Strach

Rozhodčí:                 L. Chmurová, J. Strach, M. Kašpar, M. Vávra

Figuranti:                  D. Polzer, V. Konečný, J. Josefík 

Veterinární dozor:        

Kontaktní osoba:         Pavla Zůbková (zkoostravakuncice@seznam.cz, tel.: 732 956 743)

                                  Veronika Staniová ( te.: 737461128)

Kategorie IPO 3  mohou startovat i psi se spněnou zk BH a IPO2

 

Předběžný časový program - bude upřesněn po uzávěrce přihlášek podle počtu přihlášených závodníků.

Pátek 22. 4. 2016

Trénink                                                                                        15.00 - 19.00 hod.

 

Sobota 23. 4. 2016

Prezentace + veterinární přejímka, trénink                                       05.30 - 07.00 hod.

Porada rozhodčích                                                                        06.45 - 07.00 hod.

Zahájení a losování startovních čísel                                                07.15 - 07.45 hod.

Zkušební pes                                                                                07.45 - 08.00 hod.

Start prvního závodníka                                                                  08.30 hod.

Předpokládané vyhlášení výsledků a ukončení závodu                       16.00 - 16.30 hod

 


 

Podmínky účasti:

Pes musí mít splněnou min. zkoušku BH i IPO 2.

Psovod se může přihlásit pouze s jedním psem.

Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky s potvrzením o platbě startovného ve výši 1 000,- Kč, ve výši startovného je zahrnuta vratná záloha 500,- Kč, která bude psovodovi vrácena při prezentaci.

S přihláškou zaslat také kopii o členství v kynologickém či chovatelském klubu na rok 2016.

Maximální počet závodníků je 54 (rozhodující je datum přijetí přihlášky společně s uhrazeným startovným).

Vyplněné přihlášky, veškeré podklady a startovné ve výši 1000,- Kč je možné zasílat na adresu nebo e-mail:   Pavla Zůbková,  Bartošovice 275, 742 54 Bartošovice zkoostravakuncice@seznam.cz

 

Startovné je možné zaslat složenkou nebo na účet číslo 234560801/0300 , pro lepší identifikaci uveďte jméno psovoda.

 

UZÁVĚRKA   PŘIHLÁŠEK   -   20. 3. 2016

 

Organizační pokyny:

Při prezentaci je nutno předložit členskou průkazku kynologického či chovatelského klubu, průkaz původu psa, výkonnostní knížku psa, očkovací průkaz s platným očkováním.

Každý pes musí být identifikován čitelným tetovacím číslem nebo čipem.

Háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, psovod je povinen tuto skutečnost nahlásit při prezentaci. V průběhu soutěže je hárajícím fenám vstup na cvičební plochu zakázán. Trénink bude umožněn v dostatečném časovém odstupu před nastoupením k předvedení.

Venčení psů je povoleno pouze mimo areál MSKS ve vyznačeném prostoru.

Závod je organizován v souladu se zákonem na ochranu zvířat. Na závod nebudou připuštěni psi s kupírovanýma ušima. V průběhu konání soutěže platí v celém areálu a prostorách provádění pachových prací, zákaz používání ostatních elektrických obojků a ostatních donucovacích prostředků.

Protest je možné podat pouze písemně řediteli závodu, jen oproti složení jistiny ve výši 500,- Kč, a to ihned po ukončení disciplíny. Proti bodovému ohodnocení rozhodčího jsou protesty nepřípustné. V případě neopodstatněného protestu jistina propadá ve prospěch pořadatele.

Při rovnosti bodů rozhoduje: 1. vyšší bodový zisk v oddílu obrana
                                         2. vyšší bodový zisk v oddílu poslušnost
                                         3. los

Závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a veterinární přejímce dle časového harmonogramu.

Psovod zodpovídá za škody způsobené psem.

V případě neúčasti na akci se startovné nevrací.

Zadávané tituly:

Při splnění předepsaných podmínek je možno získat titul CACT a res.CACT

 

 
 
 

Výběrový závod na Mistrovství  MSKS

pořádaný KK Ostrava – Kunčice  ve dnech 23. - 24.4. 2016

místo konání areál KK Ostrava Kunčice, ul. Ostravického

 

 

Jméno a příjmení psovoda:

Tel.:

Adresa bydliště (včetně PSČ)

Datum narození:

email:

 

Člen   MSKS  -   ČKS     ZO:

člen CHK :

 

Jméno psa a chovatelské stanice:

Datum narození psa:

Číslo zápisu :

Číslo tetování/čip:

Plemeno:

Pohlaví:

RTG:

Bonitace:

Výstavní ocenění:

Zkoušky:

 

Rodiče psa

Otec:

Číslo zápisu:

Složené zkoušky:

Bonitace, RTG:

 

Matka:

Číslo zápisu:

Složené zkoušky:

Bonitace, RTG:

 

Majitel psa, pokud není psovodem:

 

 

Údaje o psovodovi pro představování při rozhlasové relaci, dosažené úspěchy atd.:

 

 

 

Odvoz na stopy:                               vlastní                                pořadatelem

 

Účast na tréninku v pátek               ano                                     ne

(nehodící se škrtňete)

 

 ........................................................................

datum a podpis psovoda