Výběrový závod MSKS dle IPO3

 

Ostrava Kunčice 2013

 

*.doc PROPOZICE / PŘIHLÁŠKA.doc

 

Pořadatel:                 KK Ostrava Kunčice, základní organizace č. 20702

Termín akce:             11. - 12. 5. 2013

Místo konání:            areál KK Ostrava – Kunčice, ul. Ostravického

 

 

Ředitel závodu:          Radoslav Parolek

Vedoucí obran:           Veronika Labajová

Vedoucí poslušnosti:   Andrea Theimerová

Vedoucí stop:             Marie Lohrerová

Rozhodčí:                  Lenka Chmurová (hlavní rozhodčí)

                                 M. Kašpar (stopy)

                                 Jan Strach (poslušnost)

                                 Lenka Chmurová (obrana)

                                 Monika Prokopová (náhradní rozhodčí)

Figuranti:                    David Polzer,  Petr Polián ( Soukop)

Veterinární dozor:        MVDr Hana Musilová

Kontaktní osoba:         Pavla Zůbková (zkoostravakuncice@seznam.cz, tel.: 732 956 743)

                                  Veronika Staniová ( te.: 737461128)

 

Předběžný časový program - bude upřesněn po uzávěrce přihlášek podle počtu přihlášených závodníků.

Pátek 10. 5. 2013

Trénink                                                                                        15.00 - 19.00 hod.

 

Sobota 11. 5. 2013

Prezentace + veterinární přejímka, trénink                                       05.30 - 07.00 hod.

Porada rozhodčích                                                                        06.45 - 07.00 hod.

Zahájení a losování startovních čísel                                                07.15 - 07.45 hod.

Zkušební pes                                                                                07.45 - 08.00 hod.

Start prvního závodníka                                                                  08.30 hod.

 

Neděle 12. 5. 2013

Start prvního závodníka                                                                   08.00 hod.

Předpokládané vyhlášení výsledků a ukončení závodu                       16.00 - 16.30 hod 

 

Podmínky účasti:

 • Pes musí mít splněnou min. zkoušku IPO 2.
 • Psovod se může přihlásit pouze s jedním psem.
 • Včasné zaslání řádně vyplněné přihlášky s potvrzením o platbě startovného ve výši 1 000,- Kč, ve výši startovného je zahrnuta vratná záloha 500,- Kč, která bude psovodovi vrácena při prezentaci.
 • S přihláškou zaslat také kopii o členství v kynologickém či chovatelském klubu na rok 2013.
 • Maximální počet závodníků je 54 (rozhodující je datum přijetí přihlášky společně s uhrazeným startovným).

Vyplněné přihlášky, veškeré podklady a startovné ve výši 1000,- Kč je možné zasílat na adresu nebo e-mail:   Pavla Zůbková,  Bartošovice 275, 742 54 Bartošovice zkoostravakuncice@seznam.cz

 

Startovné je možné zaslat složenkou nebo na účet číslo 234560801/0300 , pro lepší identifikaci uveďte jméno psovoda.

 

UZÁVĚRKA   PŘIHLÁŠEK   -   22. 4. 2013

 

Organizační pokyny:

 • Při prezentaci je nutno předložit členskou průkazku kynologického či chovatelského klubu, průkaz původu psa, výkonnostní knížku psa, očkovací průkaz s platným očkováním.
 • Každý pes musí být identifikován čitelným tetovacím číslem nebo čipem.
 • Háravé feny se mohou soutěže zúčastnit, psovod je povinen tuto skutečnost nahlásit při prezentaci. V průběhu soutěže je hárajícím fenám vstup na cvičební plochu zakázán. Trénink bude umožněn v dostatečném časovém odstupu před nastoupením k předvedení.
 • Venčení psů je povoleno pouze mimo areál MSKS ve vyznačeném prostoru.
 • Závod je organizován v souladu se zákonem na ochranu zvířat. Na závod nebudou připuštěni psi s kupírovanýma ušima. V průběhu konání soutěže platí v celém areálu a prostorách provádění pachových prací, zákaz používání ostatních elektrických obojků a ostatních donucovacích prostředků.
 • Protest je možné podat pouze písemně řediteli závodu, jen oproti složení jistiny ve výši 500,- Kč, a to ihned po ukončení disciplíny. Proti bodovému ohodnocení rozhodčího jsou protesty nepřípustné. V případě neopodstatněného protestu jistina propadá ve prospěch pořadatele.
 • Při rovnosti bodů rozhoduje: 1. vyšší bodový zisk v oddílu obrana

2. vyšší bodový zisk v oddílu poslušnost

3. los

 • Závodníci jsou povinni se dostavit k prezenci a veterinární přejímce dle časového harmonogramu.
 • Psovod zodpovídá za škody způsobené psem.
 • V případě neúčasti na akci se startovné nevrací.

Zadávané tituly:

Při splnění předepsaných podmínek je možno získat titul CACT a res.CACT

 

 
 
 

Výběrový závod na Mistrovství  MSKS

pořádaný KK Ostrava – Kunčice  ve dnech 11. - 12.5. 2013

místo konání areál KK Ostrava Kunčice, ul. Ostravického

 

 

Jméno a příjmení psovoda:

Tel.:

Adresa bydliště (včetně PSČ)

Datum narození:

email:

 

Člen   MSKS  -   ČKS     ZO:

člen CHK :

 

Jméno psa a chovatelské stanice:

Datum narození psa:

Číslo zápisu :

Číslo tetování/čip:

Plemeno:

Pohlaví:

RTG:

Bonitace:

Výstavní ocenění:

Zkoušky:

 

Rodiče psa

Otec:

Číslo zápisu:

Složené zkoušky:

Bonitace, RTG:

 

Matka:

Číslo zápisu:

Složené zkoušky:

Bonitace, RTG:

 

Majitel psa, pokud není psovodem:

 

 

Údaje o psovodovi pro představování při rozhlasové relaci, dosažené úspěchy atd.:

 

 

 

Odvoz na stopy:                               vlastní                                pořadatelem

 

Účast na tréninku v pátek               ano                                     ne

(nehodící se škrtňete)

 

 ........................................................................

datum a podpis psovoda