Petr Tichavský - hostující člen

Petr Tichavský - hostující člen

SOUČASNÍ PSI VE VÝCVIKU: Korado Goldest Danubius BH, ZOP, ZZO