Jana Zezulčíková

Jana Zezulčíková

SOUČASNÍ PSI VE VÝCVIKU: Malý knírač Judith Wild Rane, chovná, VD, zkoušky ZZO, ZOP, BH