On-line přihláška

Podáním přihlášky souhlasím s vedením svých osobních údajů ( jméno, příjmení, datum narození, adresa, telefon, e-mail) v databázi pořadatele. Souhlasím s jejich předáním zpracovateli, pořadatelům soutěže a souhlasím se zveřejňováním svých osobních údajů a sportovního výkonu nebo funkce (rozhodčí, předseda apod.) v médiích.
Podáním přihlášky souhlasím, že audio-vizuální materiál (video, fotografie, zvuk) pořízen během závodu, může být využitý v rámci propagační činnosti pořadatele, bez nároku na honorář pro autora tak pro účinkující. 

Převzetím těchto údajů se pořadatel zavazuje používat výše uvedená data v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

On-line přihláška Ostravský Kunčičák CACT 2023

Vyplňte prosím níže uvedené údaje:

Zvolte soubor